Observationerna i kvalitetsgranskningen i ämnet idrott och hälsa visar att en femtedel av eleverna inte regelbundet deltar i undervisningen. Detta är en oroande bild och insatser krävs. Kvalitetsgranskningen består dels av en bredare kartläggning av 100 grundskolor, dels av en närmare granskning av 23 skolor. Skolinspektionen redovisar, på uppdrag från regeringen, en granskning av om

6518

Skolinspektionen har genomför et n kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nat­ ionella mål. I sitt beslut efter kvalitetsgranskningen den 1 mar1 s 2014 har Skolinspektionen påtalat ett anta utvecklingsområdel son m huvudmanne måstn e åtgärd inoa m ett åt senas, t den 11 mars 2015.

Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut till de granskade skolorna och skolhuvudmännen, dels i en övergripande och samman-fattande rapport. Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 38 gymnasie- skolors samhällskunskapsundervisning. Hösten 2018 startar Skolinspektionen inspektionsformen: Regelbunden kvalitetsgranskning. Generaldirektör Helén Ängmo berättar om vad den nya granskningen inn Skolinspektionen ska närmare redogöra för dels vilka överväganden som ligger till grund för den ändrade fördelningen mellan verksamhetsgrenarna tillsyn och kvalitetsgranskning, dels för konsekvenser av den valda fördelningen för resultatet av myndighetens arbete, och Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Stockholms stad Yttrande till Skolinspektionen, dnr 40-2015:6586 Förvaltningens förslag till beslut 1.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

  1. Joker died
  2. Asa linderborg gift med
  3. Tull fran japan
  4. Vikarie lon
  5. Skjellsord for menn

Myndigheten ska också använda resultatet i sin tillsyn och kvalitetsgranskning. Idag har skolinspektionen ungefär 400 medarbetare runt om i landet. Skolinspektionens uppdrag. Den återkommande regelbundna tillsynen av en skola sker var femte år, därutöver sker kvalitetsgranskning av enskilda ämnen och olika specifika skolsituationer.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning kring arbetet med att ge förutsättningar för delaktighet är viktig läsning tycker vi i gruppen Specialpedagoger för 

1. Utbildningsnämnden överlämnar  14 jan 2019 Från och med augusti 2018 genomför Skolinspektionen den nya inspektionsformen Regelbunden kvalitetsgranskning. Syftet är att höja  15 aug 2018 Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.

Bakgrund. Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av Mottagandet av nyanlända elever i Kalmar kommun. Kvalitetsgranskningen 

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Vad tycker du? Skolinspektionen har bland annat som uppgift att granska kvaliteten i skolan i relation till mål och andra riktlinjer. Skolinspektionen har under 2011/2012 genomfört en kvalitetsgranskning av religionskunskap i gymnasieskolan. Skolinspektionen (2015) Kvalitetsgranskning förebygga studieavbrott – A national report on Swedish schools’ work to prevent dropout from secondary school.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Fokus är på i vilken utsträckning rektor ger lärare förutsättningar att säkerställa kvalitet i de läromedel som används samt med vilken kvalitet lärarna genomför kvalitetssäkrings- och urvalsarbetet. Skolinspektionens avdelning i Stockholm har haft ansvaret för denna kvalitetsgranskning. Utredare från Skolinspektionens samtliga avdelningar har varit medarbetare i granskningen. Projektledare för kvalitetsgranskningen har varit utredare Åsa Strand. I projektledningen har undervisningsrådet Åsa Rehnberg ingått. Stockholm 2012 Skolinspektionen utför regelbunden kvalitetsgranskning för att säkerställa kvalitén på alla Sveriges grund- och gymnasieskolor. De fyra områden som granskas är rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning.
Un nummern

Inom ramen för denna kvalitetsgranskning granskades 35 förskolor både med enskilda och kommunala huvudmän. Skolinspektionen besökte förskolan Svea som tillhör Mitt i City förskoleenhet den 14-15 februari 2017. Skolinspektionen har genomför et n kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nat­ ionella mål. I sitt beslut efter kvalitetsgranskningen den 1 mar1 s 2014 har Skolinspektionen påtalat ett anta utvecklingsområdel son m huvudmanne måstn e åtgärd inoa m ett åt senas, t den 11 mars 2015. kvalitetsgranskning är att kunna ge en nyanserad återkoppling till skolor.

Beslut från Skolinspektionen, kvalitetsgranskning av Kyrkbacksskolans arbete vid elevers övergång till årskurs 7 från årskurs 6 Bildnings- och sociala utskottet Ärendebeskrivning Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av arbetet med elevers övergång till årskurs 7 och inkommit med beslut daterat den 13 april 2018.
Håravfall kvinnor klimakteriet

vardcentral kumla
dagens temperatur stockholm
eso stroke guidelines 2021
människans språk skolverket
yh utbildning teknik
numeriska beräkning med matlab chalmers
skillnaden mellan apotekare och receptarie

24 mar 2020 Skolinspektionen har undersökt tre områden: Hur skolan analyserar skillnader i elevresultat mellan klasser; I vilken utsträckning skolan 

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Klågerupskolan F-5 och Baraskolan F-3. Skolinspektionens bedömning är att både Klågerupskolan och Baraskolan håller god kvalitet inom samtliga områden, vilket är den högsta nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ska särskilt redovisa: erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap.


Rådande omständigheter engelska
manfred rainer

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Stockholms stad Yttrande till Skolinspektionen, dnr 40-2015:6586 Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på kvalitetsgranskningen. 2. Beslutet justeras omedelbart.

Skolinspektionen Kvalitetsgranskning Nösnäsgymnasiet är inte en av dem men granskningen är ändå intressant för att säkerställa kvalitén i vår verksamhet. Skolinspektionen har bland annat som uppgift att granska kvaliteten i skolan i relation till mål och andra riktlinjer. Skolinspektionen har under 2011/2012 genomfört en kvalitetsgranskning av religionskunskap i gymnasieskolan.