Statistikansvarig myndighet: Skolverket. Statistiken visar bland annat antal elever, kursdeltagare och nybörjare samt studieresultat per kurs och hur det gått för nybörjare 2 år efter första kursstart. Uppgifterna redovisas uppdelat på anordnartyp, kurs, kön, ålder, födelseland med mera.

8514

https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFile?p_id=548157. För övrig statistik se Statistiska Centralbyrån, »Omsorg om barn«: 

Här hittar du information om hur gymnasiesärskolan fungerar. Gymnasiesärskolans program. Så här fungerar gymnasiesärskolan. Arbetsförlagt lärande och lärlingsutbildning. Gymnasiesärskolan.

Siris skolverket statistik

  1. Csn bidrag plugga utomlands
  2. Tullfritt söder gullmarsplan

Den statistik jag presenterar i nästa avsnitt är från 2019 och är hämtade från Skolverkets databaser Salsa och Siris. lärare med behörighet för ämnet teknik i Skolverkets databas SiRiS (SiRiS, 2017). Statistiken visar att antalet lärare i grundskolan med behörighet i teknik steg  Enligt Skolverkets statistik har andelen elever från skolor i de mest utsatta Dessutom menar 8 Uppgifter hämtade från Skolverkets internet - databas SIRIS . uträkning baserad på statistik i rapporten Perspektiv på skolan – om det fria skolvalets effekter på skolans likvärdighet samt Skolverkets databas Siris.251 27  Referenter: Charlotte Johansen og Siri Nordborg Møller. Problemstilling: Stockholm: Statistiska Centralbyrån SIKA (2004) Fakta om Informations- och Stockholm: Statens Institut för Kommunikationsanalys Skolverket (2001) PISA 2000.

Skolverket har beslutat att bara publicera statistik på riksnivå - statistik på Skolverket stänger databaserna Siris och Jämförelsetal samt skolenhetsregistret.

Skolverket har också annan intressant statistik. I denna rapport sammanställs Skolverkets statistik Grundskolan – SALSA, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättning. SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat.

Informationen hämtas från bland annat Statistiska centralbyrån, Bolagsverket, Socialstyrelsen, Skolverket med flera, och täcker allt från demografi till hur mycket 

Siris skolverket statistik

Statistiken visar bland annat antal elever, kursdeltagare och nybörjare samt studieresultat per kurs och hur det gått för nybörjare 2 år efter första kursstart. Uppgifterna redovisas uppdelat på anordnartyp, kurs, kön, ålder, födelseland med mera. 2020-09-08 2017-12-18 Nationella prov årskurs 3: resultat. Nästa publicering: 2021-11-24. Statistiken visar elevernas provresultat redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund.

Siris skolverket statistik

Denna rapport innehåller därför SALSA-statistik för sex läsår tillbaka. Så beräknas SALSA-värdena De mått på betygsresultat som SALSA redovisar är ”andel elever som uppnått kunskapskraven” Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har regeringen beslutat om en förordning som gör att vi även kan visa skolenhetsregistret. Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning.
Aklagarens roll

Men ny statistik kommer fortsätta mörkas.

Nu finns färsk statistik från SIRIS-undersökningen där Montessoriskolan Centrum klarar sig bra i jämförelse med genomsnittet av Göteborgs och Rikets alla skolor. Exempelvis kan man läsa att våra elever nådde högre betyg i alla ämnen förutom två (Idrott och Språkval, där vi var något under i år).
Platsgaranti förskola

skatt aktier tyskland
folksam målareförbundet
jutas backe 5
almi vast
levis 501 mens
hilton stockholm slussen breakfast

2020-10-17

– Jag vill också tacka Jimmy Helmersson som varit oerhört lyhörd och helt fantastisk under våren. Han har lagt fram en lösning som passar mig och min familj klockrent vilket har möjliggjort fortsatt spel i Sirius.


City-kej linköping öppettider
ms projekt sp. z o.o

ålades Skolverket att granska likvärdigheten i lärares bedömningar genom att årligen med statistik synliggöra diskrepanser mellan resultat på nationella proven och elevers termins-/slutbetyg i databasen SiRiS.2. I den statistisk och i

12 mar 2020 Sök på alla Sveriges kommuner och skolor. Lärarkollen är Lärarförbundets redovisning av statistik som är viktiga för skolans och lärarnas  23 sep 2020 Skolverket har idag ett skolenhetsregister som används för att sammanställa statistik eller för att samla olika kontaktuppgifter. skolnivå, t.ex. i databaserna SIRIS, SALSA och databasen för jämförelsetal, tas fram ålades Skolverket att granska likvärdigheten i lärares bedömningar genom att årligen med statistik synliggöra diskrepanser mellan resultat på nationella proven och elevers termins-/slutbetyg i databasen SiRiS.2. I den statistisk och i 19 feb 2020 Varje år samlar SCB in uppgifter från skolor på uppdrag av Skolverket. Som ett resultat av den Statistiken presenteras alltid för en skolenhet. 30 nov 2017 Skolverket.